Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

 Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức, nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển kinh tế xã hội các vùng lãnh thổ;
 • Điều tra, nghiên cứu và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thí nghiệm, phân tích các mẫu phục vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản các lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
 • Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong điều tra, sử dụng, khai thác tài nguyên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Viễn thám, GIS, GPS, Internet và các công nghệ khác có liên quan trong phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa phục vụ đánh giá, dự báo, quy hoạch, sử dụng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển vùng lãnh thổ;
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp địa vật lý để nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình và môi trường.
 • Nghiên cứu tìm kiếm, thăm dò khai thác khoáng sản và ứng dụng công nghệ khoáng;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

Các hoạt động thường xuyên:

Khoa học Công nghệ:

 • Nghiên cứu bản chất của các quá trình tự nhiên, nhằm hiểu rõ quy luật phát sinh và phát triển của các quá trình đó, phục vụ cho các ứng dụng thực tiễn trong sản xuất và đời sống;
 • Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường trên cơ sở các yếu tố: địa hình, địa mạo, địa chất, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thủy văn, đất, nước, động thực vật, môi trường, kinh tế – xã hội, viễn thám, hệ thông tin địa lý, ….
 • Đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng lãnh thổ;
 • Nghiên cứu đánh giá các tai biến tự nhiên, tai biến do hoạt động nhân sinh, nhằm đề xuất các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ (xói – bồi bờ sông, bờ biển, trượt đất, sụp lún đất, lũ lụt, dông, sét, ô nhiễm nguồn nước, suy thoái đất,…); 
 • Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ đánh giá, dự báo, quy hoạch, sử dụng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển vùng lãnh thổ;
 • Ứng dụng địa vật lý nghiên cứu, thăm dò phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, ….

Ứng dụng triển khai: 

 • Ứng dụng kết quả của các nghiên cứu cơ bản về tài nguyên thiên, điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ về vật liệu polyme vô cơ (sản xuất gạch lót nền, gạch ốp tường, sản phẩm gốm mỹ nghệ, đường giao thông nông thôn,…).

Đào tạo: 

 • Giảng dạy đại học, sau đại học; hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong các chuyên ngành: địa chất, địa vật lý, địa lý, viễn thám, GIS…
 • Đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST): quản lý các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ 1) Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý; 2) Địa lý tự nhiên; 3) Địa lý tài nguyên và môi trường; 4) Thủy văn học; 5) Địa Chất học; 6) Địa mạo và Cổ Địa lý;
 • Liên kết đào tạo với các trường đại học/học viện các chuyên ngành có liên quan lĩnh vực Khoa học Trái Đất.

Hợp tác quốc tế: 

 • Thường xuyên hợp tác với các tổ chức và nhà khoa học trên thế giới (Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Bì, Thái Lan…) trong thực hiện đề tài/dự án, xuất bản các ấn phẩm.

Trang chủ: https://resourcesgeography.ac.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *