Lịch sử hình thành và phát triển:

Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM là Viện nghiên cứu chuyên ngành về Khoa học Trái đất, Viện có lịch sử ra đời và phát triển hơn 40 năm qua các thời kỳ sau:

 – 1976 – 1980: Tổ Địa học thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Miền Nam, đây là tổ chức sơ khai của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM ngày nay;

 – 1980 – 1986: Phòng Địa học thuộc Phân Viện Khoa học Việt Nam tại TP.HCM;

 – 1986 – 1993: Trung tâm Địa học thuộc Phân Viện Khoa học Việt Nam tại TP.HCM;

 – 06/1993 – 09/2007: Phân Viện Địa lý tại TP.HCM, thành lập trên cơ sở Trung tâm Địa học theo Quyết định số 25/KHCNQG-QĐ của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;

 – 2007 – nay: Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM, thành lập trên cơ sở phát triển của Phân Viện Địa lý tại TP.HCM theo Quyết định số 1898/QĐ-KHCNVN ngày 20/09/2007 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Hoạt động Khoa học và Công nghệ:

Trong quá trình hình thành và phát triển, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã thực hiện 09 đề tài/dự án hợp quốc tế (CHLB Đức, Vương quốc Bỉ, Nhật Bản); hơn 21 đề tài KHCN cấp Nhà nước; 88 đề tài cấp Bộ/Tỉnh/Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và tương đương. Trong giai đoạn 2013 – 2018, công bố được hơn 150 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước (trong đó có hơn 40 bài báo trên các tạp chí quốc tế).

Các giải thưởng về lĩnh vực Khoa học và công nghệ:

1. Giải Nhất lĩnh vực Khoa học Ứng dụng cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2012 cho cụm công trình: “Điều khiển lũ ở Tứ giác Long Xuyên – thoát lũ ra biển Tây”.

2. Giải thưởng lĩnh vực Khoa học Ứng dụng cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2013 cho cụm công trình: “Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1980 – 1987”.

3. Giải A của Giải thưởng Cố đô Huế về KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1, năm 2006 với công trình “Điều tra cơ bản tổng hợp có định hướng tài nguyên gò đồi, núi thấp và vùng cát nội đồng ven biển Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp”.

4. Giải B của Giải thưởng Cố đô Huế về KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2 năm, năm 2011 với công trình “Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai vùng cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển nông – lâm – ngư nghiệp”.

5. Giải Ba Giải thưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 với công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ba chiều (3D) cấu trúc địa chất khu vực Thanh Đa phục vụ phòng tránh sụp lở và xây dựng công trình”.

6. Giải 3 Giải thưởng VIFOTECH, giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2010 với công trình: “Quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất đồi và phế thải công nghiệp”.

7. Cúp vàng Techmart Việt Nam – ASEAN + 3 của Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp Viện Khoa học Công nghệ (nay là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), năm 2010.

Xem thêm: https://resourcesgeography.ac.vn/